χώμη

ἡ, Α
ανάχωμα («...ἢ χώμη, οἷον ἀνάχωμά τι», λεξ. Σούδα).
[ΕΤΥΜΟΛ. < χῶμα, με αλλαγή γένους, κατά τα θηλ.].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Πόλις καὶ νόμος, χώμη καὶ ἔθος. — πόλις καὶ νόμος, χώμη καὶ ἔθος. См. Что город, то норов, что деревня, то обычай …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • что город, то норов, что деревня, то обычай — (Что человек, то обычай.) Какова деревня, такова и обедня. Ср. Князь его произвел в первые придворные ореходавы свои, приказал носить кафтан наизнанку и дозволил походя спотыкаться на каждом шагу знаки отличного благоволения. Что город, то норов …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Что город, то норов, что деревня, то обычай — Что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай. (Что человѣкъ, то обычай.) Какова деревня, такова и обѣдня. Ср. Князь его произвелъ въ первые придворные орѣходавы свои, приказалъ носить кафтанъ на изнанку, и дозволилъ походя спотыкаться на каждомъ …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • RHACOTES — Alexandria prius sic dicta, Stephan. Strabo: Κατοικίαν δ᾿ αὐτοῖς ἔδοςαν τὴν προςαγορευομένην Π῾αχῶτιν, ἡ νῦν μὲν τῶν Α᾿λεξανδρέων πόλεώς ἐςτι μέρος, τὸ ὑπερκείμενον τῶν νεωρίων, τοτὲ δὲ χώμη ὑπῆρχε. Pausanias in Eliacis prioribus, ubi de… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.